logo

Iwwer eis

Grondschoul Garnich

D'Grondschoul Garnich huet verschidde Siten. Sou ginn d'Kanner aus dem Cycle 1 zu Duelem an d'Schoul an d'Kanner vum Cycle 2 bis de Cycle 4 zu Garnich.

Eis Précoce-Kanner ginn och zu Garnich an d'Schoul. 

190 Kanner, déi op 13 Klassen opgedeelt sinn, gi bei eis an d'Schoul. Mir schaffen zu 24 Enseignanten.

Zu eiser Schoulgemeinschaft gehéiert och d'Maison Relais vu Garnich derzou, déi direkt vis-à-vis vun eiser Grondschoul läit.

An eisem Schoulbuet fannt Dir nach weider Informatiouen iwwert eis Schoul.

©2020 Ecole fondamentale de Garnich • Terms of usePrivacy policyContact
Diese Webseite wurde mit dem oli.lu School Web Manager erstellt.
Möchtest du deine eigene kostenlose Schulwebseite erstellen? Fang jetzt an!
Agenda
spacer
Schoulbuet
Hei kennt Dir eise Schoulbuet liesen.
spacer