logo

Kontakt

Wichteg Kontakter vun a ronderëm d'Schoul

  • Schoulcomite

mail president.comite.ecole@garnich.lu

  • Präsidentin vum Schoulcomite (Laurence Diederich)

 mail president.comite.ecole@garnich.lu

  • Bureau régional/Inspektesch (Marie-Paule Greisch)

mail secretariat.centre-bertrange@inspectorat-men.lu

Tel: 26 44 62-50

Fax: 26 44 62-51
  • Webmaster (Caroline Massard)

mail caroline.massard@education.lu

  • Elterevertrieder

mail ev@garnich.lu

  • Maison Relais (Monsieur Frédéric Gerardy)

mail mr@garnich.lu
TEL: 27 21 90-1
FAX: 27 21 90-44
GSM / répondeur: 691 402 392
GSM accueil: 691 402 375

Telefonsnummere vun de Klassen fannt Dir ënnert der Schoulorganisatioun bei de betreffende Klassen.

©2022 Ecole fondamentale de Garnich • Terms of usePrivacy policyCookie SettingsContact
Diese Webseite wurde mit dem oli.lu School Web Manager erstellt.
oli.lu School Web Manager Logo
Agenda
spacer